Sponsoring

Stichting Skimaatjes genereert inkomsten door de reissom en sponsoring. De stichting handelt zonder winstoogpunt. Alle inkomsten en giften zijn tegoeden van de stichting. De bestuurders ontvangen geen inkomsten/beloning van de stichting. Ieder jaar zal de penningmeester gecontroleerd worden door een onafhankelijke kascommissie.

Wanneer u Stichting Skimaatjes wilt sponsoren met geld of materiaal wat wij kunnen inzetten voor onze reis, zijn wij daar erg blij mee. Neem contact op met Mariëlle voor uw schenking via info@skimaatjes.nl.

Het is ook mogelijk ons eenmalig, maandelijks of jaarlijks te ondersteunen met een gift, voor meer informatie stuurt u dan een mail naar info@skimaatjes.nl.

Een donatie kunt u overmaken op: NL29 RABO 0189 4742 89

ANBI Goedgekeurd

De Stichting Skimaatjes is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. 

De volgende sponsoren gingen u voor:

  • Michelle de Leeuw, grafisch ontwerper
  • Ottilie Oost, redactie website
  • WorldWide TravelGuide B.V., webdeveloper
  • Scala Solutions, webhosting
  • Wolfskamer Serviceshop
  • Kaasdiscount Marcel Klein
  • Drukkerij Van Barneveld Digitaal

Sponsor ons gratis met SponsorKliks
Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan Skimaatjes, zonder dat het jou een cent extra kost!

SponsorKliks

Sponsors

Van Barneveld Digitaal
Scala Solutions  ICT & CRM Toepassingen
Melvin Trost - WorldWide-TravelGuide B.V.
Wolfskamer Service Shop
Kaasdiscount Marcel Klein